http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

  • poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Županije, a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku,
  • unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
  • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
  • poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga informacija, o čemu obavještava Povjerenika za informiranje,  a za što je neposredno odgovoran čelniku tijela izvršne vlasti. 

Službenik za informiranje općine Runovići je:

Borislav Alerić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Runovići
Sjedište: Općina Runovići, Trg fra Mije Runovića 5, 21261 Runović

Tel. 021/849507

Fax 021/849508

e-mail.  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


 

Odluka o osobi za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama 

Obrazac žalbe protiv rješenja pristup informacijama

Obrazac žalbe protiv rješenja  ponovna uporaba informacija 

Obrazac žalbe šutnja uprave ponovna uporaba informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Godišnja izvješća


Upitnik za samoprocjenu

 

Godišnje izvješće za 2020. godinu pdf

Godišnje izvješće za 2020. godinu csv

 

Godišnje izvješće za 2019. godinu pdf

Godišnje izvješće za 2019. godinu csv

 

Godišnje izvješće za 2018. godinu pdf

Godišnje izvješće za 2018. godinu csv


Godišnje izvješće za 2017. godinu pdf

Godišnje izvješće za 2017. godinu xlsxAžurirano (Srijeda, 13 Siječanj 2021 11:24)