http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Općinsko Vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosaprihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 • odluku o promjeni granice Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu saopćim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskogvijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug Zakonom i podzakonskim aktima.


Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcija ne primaju plaću. 

  

Općinsko vijeće u mandatu od 2021 - 2025. godine.

Mate Bilić predsjednik KL GR BIRAČA
Ružica Puljiz potpredsjednca DP
Ante Biočić KL GR BIRAČA
Dalibor Kustura KL GR BIRAČA
Zdenka Kuštra KL GR BIRAČA
Marina Jukić KL GR BIRAČA
Petar Bitanga HDZ
Karlo Jakić HDZ
Petar Puljić HDZ

 

Općinsko vijeće u mandatu od 2017 - 2021. godine.

 

Petar Bitanga predsjednik HDZ
Mate Bilić potpredsjednik KL GR BIRAČA
Borko Babić HDZ
Nediljko Grepo  HDZ
Mladenka Puljiz HDZ
Ivo Ždero HDZ
Ivan Puljić HDZ
Dalibor Kustura KL GR BIRAČA
Viktorija Jukić KL GR BIRAČA
Zora Kundid KL GR BIRAČA
Ante Lubina KL GR BIRAČA


Općinsko vijeće ima 11 vijećnika u mandatu od 2013 - 2017. godine.

 

Borko Babić, predsjednik HDZ
Nediljko Biočić potpredsjednik HSS-HSLS
Nediljko Grepo  HDZ
Mladenka Puljiz  HDZ
Ivo Ždero  HDZ
Ivan Puljić HDZ
Ivan Biočić  HDZ
Zoran Ljubičić HDZ
Ivanka Barić HSS-HSLS
Dragan Jakić HSS-HSLS
Ivan Glavota HSP-HČSP

 

Općinsko vijeće ima 7 vijećnika u mandatu od 2009 - 2013. godine.

 

Antonela Babić predsjednica HSP-HČSP
Borko Babić potpredsjednik HDZ
Nediljko Grepo HDZ
Veljko Ljubičić HDZ
Nediljko Biočić HSS
Ante Jukić HSS
Mijo Lešina HSLS


Ažurirano (Petak, 06 Kolovoz 2021 10:24)

 

proracun icon

Transparentnost

Zazeli1

Zastita podataka

Zastita podataka

Sjednice Općinskog vijeća

Poziv i materijali za 16. sjednicu Općinskog vijeća - 02.05.2024

 

Poziv i materijali za 15. sjednicu Općinskog vijeća - 22.03.2024

 

Poziv i materijali za 14. sjednicu Općinskog vijeća - 07.02.2024

 

Poziv i materijali za 13. sjednicu Općinskog vijeća - 15.12.2023

 

Poziv i materijali za 12. sjednicu Općinskog vijeća - 29.09.2023

 

Poziv i materijali za 11. sjednicu Općinskog vijeća - 16.06.2023

 

Poziv i materijali za 10. sjednicu Općinskog vijeća - 24.03.2023

 

Poziv i materijali za 9. sjednicu Općinskog vijeća - 16.12.2022

 

Poziv i materijali za 7. sjednicu Općinskog vijeća - 22.09.2022

 

Poziv za svečanu sjednicu Općinskog vijeća 15.07.2022.

 

Poziv i materijali za 5. sjednicu Općinskog vijeća - 17.06.2022

 

Poziv i materijali za 4. sjednicu Općinskog vijeća - 25.03.2022

 

Poziv i materijali za 3. sjednicu Općinskog vijeća - 16.12.2021.

 

Poziv i materijali za 2. sjednicu Općinskog vijeća - 10.09.2021.

 

Poziv za konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća - 11.06.2021.

 

Poziv i materijali za 15. sjednicu Općinskog vijeća - 19.03.2021.

 

Poziv i materijali za 14. sjednicu Općinskog vijeća - 18.12.2020.

 

Poziv i materijali za 13. sjednicu Općinskog vijeća - 25.09.2020.

 

Poziv i materijali za 12. sjednicu Općinskog vijeća - 19.06.2020.

 

Poziv i materijali za 11. sjednicu Općinskog vijeća - 20.03.2020.

 

Poziv i materijali za 10. sjednicu Općinskog vijeća - 13.12.2019.

 

Poziv i materijali za 9. sjednicu Općinskog vijeća - 27.09.2019.

 

Poziv i materijali za 8. sjednicu Općinskog vijeća - 21.06.2019.

 

Poziv i materijali za 7. sjednicu Općinskog vijeća - 07.03.2019.

 

Poziv i materijali za 6. sjednicu Općinskog vijeća - 20.12.2018.

 

Poziv i materijali za 5. sjednicu Općinskog vijeća - 07.09.2018.

 

Svečana sjednica Općinskog vijeća - 13.07.2018.

 

Poziv i materijali za 4. sjednicu Općinskoig vijeća - 09.06.2018.

 

Poziv i materijali za 3. sjednicu Općinskog vijeća - 09.03.2018.

 

Poziv i materijali za 2. sjednicu Općinskog vijeća - 22.12.2017. 

 

Svečana sjednica Općinskog vijeća - 15.07.2017.

 

Poziv i materijali za 1. sjednicu Općinskog vijeća - 08.09.2017.

 

Konstituirajuća sjed. opć. vijeća 14.06.2017. godine

Informacije

Općina Runovići

Trg fra Mije Runovića 5

21261 RUNOVIĆ

 

Radno vrijeme:

08:00 - 15,00 h

Rad sa strankama:

08:00 - 10,00 h


tel.: 021 84 95 07
fax.: 021 84 95 08

Načelnik: 021 84 91 25


E-mail:

opcina-runovici@st.t-com.hr

opcina.runovici@gmail.com

 

 

www.facebook.com/opcina.runovici

 

Općinsko sjedište: RUNOVIĆ
Broj stanovnika: 1.968 (2021.g.)
Površina : 59,42 km2

 

grb opcina runovic