http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Natječaj za zakup poslovnih prostora

Općina Runovići, temeljem članka 6. Zakona o zakupu poslovnih prostora (Narodne novine broj 125/11 i 64/15) članaka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst) te članka 46a. Statuta Općine Runovići („Službeni glasnik Općine Runovići“ br. 1/97, 1/09  i 1/13), raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine Runovići. Tekst natječaja možete preuzeti sa linka koji se nalazi ispod ovog teksta.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Runovići

Ažurirano (Srijeda, 13 Travanj 2016 19:22)